Muvazzaf Subay nedir?

Muvazzaf Subay nedir?

Muvazzaf, 20 yaşını dolduran ve askerliğini yapmış kişilerin askerliğin ilk günü ile teskeresini aldığı son gün arasındaki fiilen askerlik süresine denmektedir. Askerliğini yaparak Vatan borcunu tamamlamış ancak askerlikle ilişkisi olmasa da 50 yaşına kadar her Türk erkek vatandaşı  olası bir savaş ve seferberlik durumunda silah altına alınması muvazzaflık değil yedek ile betimlenmektedir.    Bu durumda olan kişiler her yıl yoklama aldırmakla yükümlüdürler.

Sözleşmeli astsubay olabilmek için Genelkurmay Başkanlığının belirlediği fakülteler, yüksekokul veya meslek yüksekokulları ile en az lise veya dengi okulları bitirenlerden ve 24 yaşın altında olma şartı aranmaktadır.

Muvazzaf  Subaylığa geçiş  şartları nelerdir?

Muvazzaf astsubaylığa geçirileceklerde, yaş ile ilgili hükümler uygulanmamaktadır. Sözleşmeli astsubaylardan muvazzaf astsubaylığa geçirilenler hakkında muvazzaf astsubayların tâbi olduğu ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Sözleşmeli astsubaylığınızın 4. Yıl ile 12. Hizmet yılı arasındaysanız, Muvazzaf astsubaylığa geçmek istiyorsanız,  ilk amirinize bu isteğinizi dilekçe yoluyla iletmeniz gerekmektedir. Başvurduğunuz yıla kadar aldığınız sicil notlarınızın ortalaması, sicil tam notunun %90 ve üstüne sahipseniz,  Muvazzaf astsubaylığa geçmesinin uygun olduğunu bildiren sıralı sicil amirlerinizce düzenlenecek nitelik belgeleriniz var ise muvazzaf subaylık başvurunuzu gönül rahatlığı ile yapabilirsiniz. Bundan sonraki tek aşama ise mesleki sınavlarınızı da başarılı bir şekilde geçmeniz gerekiyor.  Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı insan gücü temin ve yetiştirme planlarında sınıf ve branşları için gösterilen kontenjan dahilinde olma şartı da gerçekleştiği takdirde muvazzaf subay olma yolunda eksiğiniz kalmamış demektir.